Medische Disclaimer

Disclaimer

Het materiaal op de website wordt geleverd “zoals het is”. geeft geen garanties, expliciet of impliciet, en verklaart en wijst hierbij alle andere garanties af, inclusief maar niet beperkt tot de impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet-inbreuk op intellectueel eigendom of andere inbreuk op rechten. Verder doet het geen uitspraken met betrekking tot de nauwkeurigheid, waarschijnlijke resultaten of betrouwbaarheid van het gebruik van het materiaal op haar website of anderszins gekoppeld aan dergelijk materiaal of websites die aan deze site zijn gekoppeld.

In geen geval of haar leveranciers zijn aansprakelijk voor enige schade (inclusief, maar niet beperkt tot, schade als gevolg van verlies van gegevens of winst of als gevolg van bedrijfsonderbreking) als gevolg van het gebruik of het niet kunnen gebruiken van de materialen op de , Inc.’ s website, zelfs als of een gemachtigde vertegenwoordiger mondeling of schriftelijk op de hoogte is gesteld van het risico van dergelijke schade. Omdat sommige rechtsgebieden geen beperkingen van impliciete garanties of beperkingen van aansprakelijkheid voor gevolg- of incidentele schade toestaan, zijn deze beperkingen mogelijk niet op u van toepassing.

0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop